Klachten Procedure

Onze medewerkers doen hun uiterste best u goed mogelijke zorg te bieden. Het kan echter voorkomen dat onze zorg niet voldoet aan uw verwachting of dat u om een andere reden een klacht heeft. Wij zouden deze klacht graag horen, zodat we samen naar een oplossing kunnen zoeken.

Wat te doen als u een klacht heeft?

De snelste en eenvoudigste wijze is het direct bespreken van uw klacht met de behandelend arts. Dan kan meteen naar een oplossing gezocht worden. Indien het betrekking heeft op het handelen van één van de leden van het team van ondersteuners dan kunt u ook uw klacht met de vestigingsmanager bespreken.
Mocht het gesprek met de behandelend arts of de vestigingsmanager toch niet leiden tot een oplossing dan kunt u uw klacht melden via de e-mail  of telefonisch via telefoonnummer 088-78 38 208 bij de klachtenfunctionaris van Kliniek Overbosch

Indien u zich in het pand van de kliniek Overbosch bevindt en u wilt een klacht indienen, dan kunt u te allen tijde de baliemedewerker hierover aanspreken. Zij draagt er dan zorg voor dat uw klacht wordt gemeld aan de klachtenfunctionaris.